Welkom op de digitale publicatie van de Jaarstukken 2022 van de gemeente Laarbeek.

Met de jaarstukken 2022 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de realisatie van de voorgenomen doelen in de begroting 2022.

Deze Jaarstukken zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 2023.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2023 10:10:07 met de export van 07/07/2023 09:54:34